За нас

Душкало произлезе од желбата на неколку млади луѓе да креираат еден професионален и понапреден бесплатен онлајн олгасник, кој нудејќи функционалност и алатки до сега непостоечки на пазарот на онлајн оглсници ќе прерасне во лидер во областа на онлајн огласувањето.

Нашата визија е да прераснеме во најдобар онлјан огласник на териоторијата на Македонија, а тоа ќе го постигнеме со овозможувањето на нашите корисници врвни услуги и квалитет при внесувањето, а особено при пребарувањето олгас. Конкурентската предност која ја имаме во обезбедувањето на услугите е пресудна за остварување на нашата визија.

Барањата на корисниците се наша водечка патека, затоа се трудиме да ги задоволиме, а се стремиме и да ги надминеме.

„Задоволниот потрошувач е најдобра бизнис стратегија“

Пребарување по број
SONAX