Сортирај по
Настава и обука Скопје 29.05.2017 12:31 Број на огласот: 25946
Часови по македонски јазик за основци и средношколци.Помош по граматика и литература. Часови по македонски јазик за странци. Часови по грчки јазик -почетни,напредни и часови по конверзација.
Настава и обука Скопје 27.05.2017 10:18 Број на огласот: 25930
Часови по грчки јазик- * почетни,напредни и часови по конверзација * курс по старогрчки јазик
Настава и обука Скопје 23.05.2017 22:53 Број на огласот: 25917
Часови по грчки јазик- Почетни часови Напредни часови Часови по конверзација
Настава и обука Скопје 22.05.2017 13:51 Број на огласот: 25910
Подготовка за државна матура по македонски јазик- -Литература -Граматика -Пишување есеј на дадена тема Часови по македонски јазик за странци Инфо на 071 544 587 или меил stranskijazici@yahoo.
Настава и обука Скопје 19.05.2017 22:40 Број на огласот: 25892
Помош за материјалот за државна матура - Литература Граматика Пишување есеи на дадени теми
Настава и обука Скопје 18.05.2017 12:47 Број на огласот: 25866
Часови по грчки јазик- интензивни и стандардни, почетни,напредни и часови по конверзација. Часови по грчки јазик за работа во Грција во хотел,ресторан... Часови по старогрчки јазик. Инфо на тел.0
Настава и обука Скопје 15.05.2017 12:43 Број на огласот: 25844
Пишување есеи,текстови за државна матура,писмени работи на дадени теми по македонски јазик. Подготовка за материјалот за државна матура по македонски јазик -Литература -Граматика Инфо на 071 5
Настава и обука Скопје 11.05.2017 20:01 Број на огласот: 25790
Интензивни часови по македонски јазик за ученици и подготовка за екстерно и државна матура -Литература -Граматика -Пишување на писмени текстови на дадена тема Часови по македонски јазик за стран
Настава и обука Скопје 07.05.2017 22:29 Број на огласот: 25753
Индивидуални часови по македонски јазик за странци- програма за странци + конверзација Индивидуални часови по македонски јазик за ученици-подготовка за екстерно тестирање и подготовка за државна ма
Настава и обука Валандово 06.05.2017 23:34 Број на огласот: 25744
Pozdrav gospodin i gospođa Ja odobravati kredite na kratke, srednje i dugoročne sa zanimanjem 3%. Potrošnja vrijeme je između 1 do 30 godina Iznosi dodijeljeni su također uključeni između 1.000 € do
Настава и обука Скопје 05.05.2017 10:46 Број на огласот: 25721
Часови по грчки јазик- почетно и напредно ниво и часови по конверзација. Часови по грчки јазик за работа-ресторан,хотел....
Настава и обука Скопје 02.05.2017 23:24 Број на огласот: 25693
Часови по македонски јазик за подготовка за државна матура. Часови по македонски јазик за странци. Подготовка за државна матура-разработка на литературни дела и пишување есеи. Пишување писмени сост
Настава и обука Скопје 01.05.2017 11:18 Број на огласот: 25677
Часови по македонски јазик за средношколци и подготовка за екстерно тестирање од 1 до 4 година. Анализа на литературни дела по македонски јазик. Часови по македонски јазик за странци. Пишување пи
Настава и обука Скопје 29.04.2017 00:24 Број на огласот: 25659
Часови по македонски јазик за подготовка на државна матура. Подготовка за екстерно теститање по македонски јазик. Часови по македонски јазик за странци. Пишување писмени текстови по македонски јази
Настава и обука Скопје 25.04.2017 11:08 Број на огласот: 25613
Интензивни курсеви по грчки јазик - викенд курсеви, -Часовите вклучуваат основно изучување на јазикот -Наменско изучување на грчки јазик (туризам,хотелиерство,угостителство)-интензивни курсеви -На
Настава и обука Скопје 21.04.2017 18:03 Број на огласот: 25588
Часови по македонски јазик и подготовка за државна матура за средношколци-1 до 4 та година. Пишување писмени текстови ,есеи... по македонски јазик на дадени теми. Часови по грчки јазик -почетни,
Настава и обука Скопје 19.04.2017 18:13 Број на огласот: 25557
Часови по македонски јазик за странци Часови по македонски јазик за средношколци( подготовка за екстерно тестирање од 1 до 4 година) Пишување писмени текстови,есеи.... на дадени теми Настава по мак
Настава и обука Скопје 17.04.2017 21:38 Број на огласот: 25547
Часови по македонски јазик за средношколци и подготовка за екстерно тестирање од 1 до 4 та година. Часови по македонски јазик за странци. Пишување писмени текстови по македонски јазик на дадени те
Настава и обука Скопје 11.04.2017 14:03 Број на огласот: 25510
Интензивни и стандардни курсеви по грчки јазик- ( бизнис грчки, хотелиерство,туризам....) Почетни и наредни курсеви по грчки Курсеви по старогрчки јазик Курсеви по македонски јазик за странци
Настава и обука Скопје 08.04.2017 11:08 Број на огласот: 25492
Курсеви по грчки јазик за почетници. Курсеви по грчки јазик за напредни и курсеви по конверзација. Курсеви по грчки јазик за студенти и работа. Курсеви по македонски јазик за странци. Часови
Пребарување по број
SONAX